اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شهرک ولیعصر شیراز

هتل اپارتمان در مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک ولیعصر
هتل اپارتمان  در مرکز شهر
۱۱

اجاره روزانه آپارتمان برای خانواده

۲ اتاق, تا ۵ نفر
۲ هفته پیش در شهرک ولیعصر
اجاره روزانه آپارتمان برای خانواده
۴

آپارتمان ب صورت شبی و کوتاه مدت اجاره داده میشود

۳ اتاق, تا ۸ نفر
از ۹۸۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک ولیعصر
آپارتمان ب صورت شبی و کوتاه مدت اجاره داده میشود
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه