اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شهرک سعدی شیراز

منزل مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک سعدی
منزل مبله
۶

اجاره منزل

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک سعدی
اجاره منزل
۸

منزل مبله

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سعدی
منزل مبله
۴

منزل مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
هفتهٔ پیش در شهرک سعدی
منزل مبله
۵

منزل اجاره ی شخصی

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
منزل اجاره ی شخصی
۸

اجاره منزل روزانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۲ هفته پیش در شهرک سعدی
اجاره منزل روزانه
۷

منزل اجاره ای

۲ اتاق, تا ۹ نفر
۳ هفته پیش در شهرک سعدی
نمایش آگهی‌ها روی نقشه