اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در ترکان شیراز

اجاره روزانه یک واحد سویت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شده | فوری در ترکان
اجاره روزانه یک واحد سویت
۴

اجاره سوئیت روزانه

بدون اتاق, تا ۴ نفر
هفتهٔ پیش در ترکان

اجاره سوییت طبقه دوم

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۲ هفته پیش در ترکان
اجاره سوییت طبقه دوم
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه