اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در شهرک امیر کبیر شیراز

اجاره باغ و ویلااستخرآبگرم و آبسرد خانزنیان

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شده | فوری در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ و ویلااستخرآبگرم و آبسرد خانزنیان
۲۰

اجاره باغ ویلا استخر آب گرم مبله اول جاده کهمره

۳ اتاق, تا ۱۷ نفر
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا استخر آب گرم مبله اول جاده کهمره
۱۱

اجاره باغ و ویلا خانزینیان با استخر اب گرم(مالک)

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شده | فوری در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ و ویلا خانزینیان با استخر اب گرم(مالک)
۲۰

اجاره باغ ویلا خان زنیان

۱ اتاق, تا ۱۲ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خان زنیان
۷

اجاره باغ ویلا خان زنیان

۲ اتاق, تا ۵۰ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خان زنیان
۱۹

اجاره باع. تفریحی. در. سیخ.

۱ اتاق, تا ۱۱ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باع. تفریحی. در. سیخ.
۱۱

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن خانزنیان هفت برم

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن خانزنیان هفت برم
۳

کرایه روزانه باغ ویلا خانه زنیان (خانزنیان)

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
کرایه روزانه باغ ویلا خانه زنیان (خانزنیان)
۳

اجاره باغ ویلا خانزنیان

۱ اتاق, تا ۳۰ نفر
از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خانزنیان
۱۶

ویلا سه خواب با استخر آب گرم و جکوزی / وسایل بازی

۳ اتاق, تا ۱۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
ویلا سه خواب با استخر آب گرم و جکوزی / وسایل بازی
۳

اجاره باغ اول ورودی کهمره سرخی

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ اول ورودی کهمره سرخی
۱۳

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن ،هفت برم ، خانزنیان

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن ،هفت برم ، خانزنیان
۴

اجاره جهت تولد دورهمی

۱ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
هفتهٔ پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره جهت تولد دورهمی
۴

اجاره باغ ویلا خانزنیان

۱ اتاق, تا ۳۰ نفر
از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خانزنیان
۱۴

اجاره روزانه باغ خانزنیان دشت ارژن

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ خانزنیان دشت ارژن
۴

اجاره روزانه باغ در خانزنیان و دشت ارژن با استخر

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ در خانزنیان و دشت ارژن با استخر
۴

اجاره روزانه ویلا باغ دشت ارژن و خانزنیان

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه ویلا باغ دشت ارژن و خانزنیان
۵

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن خانزنیان

۱ اتاق, تا ۱۶ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن خانزنیان
۵

اجاره روزانه باغ ویلا خانزنیان(خان زنیان)

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ ویلا خانزنیان(خان زنیان)
۵

اجاره باغ ویلا برای تفریح خانوادگی

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا برای تفریح خانوادگی
۴

اجاره روزانه (باغ ویلا) برای تفریح و دورهمی

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه (باغ ویلا) برای تفریح و دورهمی
۴

اجاره باغ ویلا لوکیشن خانزنیان

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا لوکیشن خانزنیان
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه