اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در گلدشت حافظ شیراز

اجاره باغ ویلا ابگرم

۴ اتاق, تا ۱۳ نفر
از ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر گلدشت حافظ
اجاره باغ ویلا ابگرم
۱۹

اجاره روزانه باغ و ویلا

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر گلدشت حافظ
اجاره روزانه باغ و ویلا
۱۲

فقط گپ دیوار. استخر دار جکوزی فعال مناسب

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلدشت حافظ
فقط گپ دیوار. استخر دار جکوزی فعال مناسب
۱۶

محوطه سر باز برای تولد مجلس و عقد

بدون اتاق, تا ۵۵ نفر
۳ هفته پیش در گلدشت حافظ
محوطه سر باز برای تولد مجلس و عقد
۱۲

عمارت استخر آبگرم

۴ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر گلدشت حافظ
عمارت استخر آبگرم
۱۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه