اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در میانرود شیراز

اجاره باغ ویلا استخر آب گرم مبله شیراز تمیز

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شده | فوری در میانرود
اجاره باغ ویلا استخر آب گرم مبله شیراز تمیز
۹

اجاره باغ مبله با استخر روزانه

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ مبله با استخر روزانه
۱۱

اجاره باغ ویلا استخر سر پوشیده اب گرم

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ ویلا استخر سر پوشیده اب گرم
۱۰

اجاره باغ پیربنو

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در میانرود
اجاره باغ پیربنو
۶

اجاره روزانه باغ

۱ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در میانرود
اجاره روزانه باغ
۶

اجاره باغ استخر ابگرم

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ استخر ابگرم
۱۳

اجاره ویلا ب

۲ اتاق, تا ۱۳ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در میانرود
اجاره ویلا ب
۱۵

اجاره باغ و استخر

۱ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در میانرود
اجاره باغ و استخر
۴

اجاره باغ

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ
۱۹

اجاره خانه باغ ویلا

۱ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میانرود
اجاره خانه باغ ویلا
۱۳

اجاره باغ تولد/ نامزدی

بدون اتاق, تا ۴۰ نفر
از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میانرود

اجاره باغ میانرود یاس

۱ اتاق, تا ۹ نفر
پریروز در میانرود
اجاره باغ میانرود یاس
۷

اجاره خانه باغ بااستخرداخل ساختمان در داخل شهر

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میانرود
اجاره خانه باغ بااستخرداخل ساختمان در داخل شهر
۱۳

اجاره باغ ویلا -استخر روباز-آب تازه و تمیز

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ ویلا -استخر روباز-آب تازه و تمیز
۵
با تأیید مالکیت

اجاره سالن ویلا باغ

۱ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
۵ روز پیش در میانرود
اجاره سالن ویلا باغ
۱۳

اجاره باغ ویلا بصورت روزانه

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در میانرود
اجاره باغ ویلا بصورت روزانه
۶

اجاره باغ

۲ اتاق, تا ۱۱ نفر
از ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ
۵

اجاره باغ با استخر میانرود سویت

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
هفتهٔ پیش در میانرود
اجاره باغ با استخر میانرود سویت
۹

اجاره باغ

۲ اتاق, تا ۳۰ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در میانرود
اجاره باغ
۱۰

اجاره باغ،ویلا سالن جهت مجالس نامزدی، بله برون

۱ اتاق, تا ۵۰ نفر
هفتهٔ پیش در میانرود
اجاره باغ،ویلا سالن جهت مجالس نامزدی، بله برون
۲۰

اجاره خانه باغ سوییت

۱ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در میانرود
اجاره خانه باغ سوییت
۷

اجاره باغ ویلا با امکانات و استخر

۲ اتاق, تا ۳۰ نفر
نردبان شدهدر میانرود
اجاره باغ ویلا با امکانات و استخر
۴

اجاره روزانه باغ با استخر

بدون اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ هفته پیش در میانرود
اجاره روزانه باغ با استخر
۵

اجاره باغ

۱ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
۴ هفته پیش در میانرود
اجاره باغ
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه