اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در پودنک شیراز

مستقل /۲ساعت/مجرد /امن/ مدیریت خانم اریافر

۲ اتاق, تا ۴۰ نفر
نردبان شدهدر پودنک
مستقل /۲ساعت/مجرد /امن/ مدیریت خانم اریافر
۳

اجاره منزل

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
اجاره منزل
۹
نمایش آگهی‌ها روی نقشه