اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در شهرک قصر قمشه شیراز

اجاره باغ ویلا با استخر سرپوشیده آب گرم

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلا  با استخر سرپوشیده آب گرم
۹

اجاره ویلا مناسبت

۳ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره ویلا مناسبت
۱

اجاره روزانه خونه باغ

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره روزانه خونه باغ
۱۳

اجاره باغ ویلا دوکوهک

۳ اتاق, تا ۳۰ نفر
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلا دوکوهک
۵

حضوری تشریف بیاورید

بدون اتاق, تا ۶۰ نفر
از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک قصر قمشه
حضوری تشریف بیاورید
۴

اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم ورودی صدرا

۲ اتاق, تا ۱۳ نفر
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم ورودی صدرا
۱۳

اجاره باغ ویلا جاده صدرا خیابان آپادانا

۴ اتاق, تا ۱۰ نفر
هفتهٔ پیش در شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلا جاده صدرا خیابان آپادانا
۸

اجاره باغ شهری واقع در جاده صدرا

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره باغ شهری واقع در جاده صدرا
۱۹
نمایش آگهی‌ها روی نقشه