اجاره روزانه و کوتاه مدت در فضیلت شیراز

منزل مبله خانه مسافر آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله خانه مسافر آپارتمان مبله
۴

اجاره روزانه منزل خانه مبله

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
اجاره روزانه منزل خانه مبله
۷

منزل مبله ویلایی پارکینگ داردربست

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله ویلایی پارکینگ داردربست
۵

سوییت مبله منزل مبله مستقل نزدیک به مراکز گردشگری

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۵۵۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
سوییت مبله منزل مبله مستقل نزدیک به مراکز گردشگری
۱۵

اجاره منزل آپارتمان سوئیت مبله مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
اجاره منزل آپارتمان سوئیت مبله مرکز شهر
۶

منزل مبله سوییت مبله سوییت اجاره ای خونه مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله سوییت مبله سوییت اجاره ای خونه مبله
۱۴

منزل مبله سوییت مبله اپارتمان مبله

۱ اتاق، تا ۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله سوییت مبله اپارتمان مبله
۴

خونه مبله واپارتمان وسوییت

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در فضیلت
خونه مبله واپارتمان وسوییت
۱۳

خانه مسافر سوئیت منزل مبله شیراز (تخفیف ۵۰%)

بیش از ۵ اتاق، تا ۵۰ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در فضیلت
خانه مسافر سوئیت منزل مبله شیراز (تخفیف ۵۰%)
۶

منزل مبله اپارتمان مبله خانه مبله

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله اپارتمان مبله خانه مبله
۴

منزل مبله (ویلایی)

۳ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در فضیلت
منزل مبله (ویلایی)
۳

اجاره منزل مبله روزانه هفتگی ماهانه سالانه

۱ اتاق، تا ۷ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
اجاره منزل مبله روزانه هفتگی ماهانه سالانه
۱۱

خانه مبله

بدون اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
خانه مبله
۱۴

خونه ماشینرو با امکانات

۱ اتاق، تا ۵ نفر
از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فضیلت
خونه ماشینرو با امکانات
۲

اجاره مبله منزل سوییت

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۱۵۰ تومان
نردبان شدهمشاور احمدرضا کاظمی در فضیلت
اجاره مبله منزل سوییت
۶

اجاره چندین مورد آپارتمان مبله

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
اجاره چندین مورد آپارتمان مبله
۱

منزل مبله خانه مبله سوییت مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله خانه مبله سوییت مبله
۱

اجاره سوییت آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۱۱ نفر
توافقی
مشاور امیری در فضیلت
اجاره سوییت آپارتمان مبله
۱۰

منزل مبله مرکز شهر

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
دیروز در فضیلت
منزل مبله مرکز شهر
۸

منزل مبله شیک و تمیز(نزدیک مرکز شهر )

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمد ایران پرست در فضیلت
منزل مبله شیک و تمیز(نزدیک مرکز شهر )
۹

منزل مبله و سوئیت مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله و سوئیت مبله
۲

سوییت آپارتمان منزل مبله

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فضیلت
سوییت آپارتمان منزل مبله
۳

منزل سوئیت آپارتمان مبله همراه پارکینگ

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۵۰۰,۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
منزل سوئیت آپارتمان مبله همراه پارکینگ
۱۷

منزل مبله سوییت مبله نزدیک به مرکز شهر

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۳۵۰,۴۵۰ تومان
نردبان شدهدر فضیلت
منزل مبله سوییت مبله نزدیک به مرکز شهر
۵
بعدی

نمایش نقشه