منزل مبله در خلدبرین کاملا دربست

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر کوی ولیعصر
منزل مبله در خلدبرین کاملا دربست
۷

اجاره کلاس آموزشی در شیراز

۳ اتاق, تا ۵ نفر
هفتهٔ پیش در کوی ولیعصر

روزانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر کوی ولیعصر
روزانه
۶

اجاره روزانه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
۳ هفته پیش در کوی ولیعصر
اجاره روزانه
۵