اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک گلستان شمالی شیراز

منزل مبله یک خواب صدرا شیک تمیز

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل مبله یک خواب صدرا شیک تمیز
۱۰

اجاره باغ مجالس و تولد عقد نامزدی عروسی

بدون اتاق، بیش از ۸۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ مجالس و تولد عقد نامزدی عروسی
۸

اجاره روزانه ویلاباغ

۳ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور احاره ویلا در شهرک گلستان شمالی
اجاره روزانه ویلاباغ
۲۰

باغ ویلااستخر ابگرم صدرا

۲ اتاق، بیش از ۸۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
باغ ویلااستخر ابگرم صدرا
۱۶

اجاره باغ ویلا شهری(شهرک گلستان)

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ ویلا شهری(شهرک گلستان)
۹

اجاره باغ ویلا عقد مراسم دورهمی دیجی فینگر فود

۲ اتاق، بیش از ۸۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ ویلا عقد مراسم دورهمی دیجی فینگر فود
۱۱

باغ تولد و عقد به‌همراه تشریفات و ارائه پکیج

۱ اتاق، بیش از ۸۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
باغ تولد و عقد به‌همراه تشریفات و ارائه پکیج
۱۳

منزل مبله ویلایی

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل مبله ویلایی
۶

اجاره باغ و ویلا جاده صدرا مبله

۲ اتاق، تا ۱۱ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ و ویلا جاده صدرا مبله
۲۰

باغ ویلا استخر دار فانتزی

۳ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محراب بهشتی آرا در شهرک گلستان شمالی
باغ ویلا استخر دار فانتزی
۲۰

اجاره سوییت اپارتمان مبله صدرا با تمام امکانات

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۳۵۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شهر صدرا در شهرک گلستان شمالی
اجاره سوییت اپارتمان مبله صدرا با تمام امکانات
۲

اجاره ویلا با استخرآبگرم و جکوزی

۳ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره ویلا با استخرآبگرم و جکوزی
۶

اجاره ویلا باغ استخر آبگرم سرپوشیده

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در شهرک گلستان شمالی
اجاره ویلا باغ استخر آبگرم سرپوشیده
۱۶

باغ استخر اب گرم

۳ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
باغ استخر اب گرم
۱۰

منزل آپارتمان مبله صدرا

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل آپارتمان مبله صدرا
۱

منزل مبله شهرک گلستان شمالی

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
منزل مبله شهرک گلستان شمالی
۴

اجاره باغ ویلا ،عمارت

۳ اتاق، تا ۳۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ ویلا ،عمارت
۹

اجاره باغ عروسی عقدتولداستخرشهرک گلستان

۲ اتاق، تا ۳۵ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ عروسی عقدتولداستخرشهرک گلستان
۵

اجاره باغ و ویلا در شیراز

۳ اتاق، تا ۱۵ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سهراب بهشتی ارا در شهرک گلستان شمالی
اجاره باغ و ویلا در شیراز
۱۱

اپارتمان مبله تمیز

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک گلستان شمالی
اپارتمان مبله تمیز
۸

باغ ویلا استخر آبگرم نما مدرن

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محراب بهشتی آرا در شهرک گلستان شمالی
باغ ویلا استخر آبگرم نما مدرن

اجاره آپارتمان مبله شیک

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره آپارتمان مبله شیک

اجاره آپارتمان روزانه مبله شیک

۳ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک گلستان شمالی
اجاره آپارتمان روزانه مبله شیک
۱۷

اجاره آپارتمان مبله شیک و نوساز

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
۳ روز پیش در شهرک گلستان شمالی
اجاره آپارتمان مبله شیک و نوساز
۱۵
بعدی

نمایش نقشه