اجاره سوییت روزانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
دیروز در شهرک پردیس
اجاره سوییت روزانه
۳

اجاره کلاس آموزشگاه

۴ اتاق, تا ۳۰ نفر
پریروز در شهرک پردیس
اجاره کلاس آموزشگاه
۲

سوییت مبله

بدون اتاق, تا ۴ نفر
هفتهٔ پیش در شهرک پردیس
سوییت مبله
۳

اجاره سوییت کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۴ هفته پیش در شهرک پردیس
اجاره سوییت کوتاه مدت
۳