اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک قصر قمشه شیراز

اجاره باغ شهری واقع در جاده صدرا

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک قصر قمشه
اجاره باغ شهری واقع در جاده صدرا
۱۹

یکخواب نقلی مبله صدرا ماهانه

۱ اتاق، تا ۲ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور م ه ر ن در شهرک قصر قمشه
یکخواب نقلی مبله صدرا ماهانه

اجاره باغ ویلای بزرگ و با صفا

۳ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلای بزرگ و با صفا
۱۸

باغ ویلا عمارت

۳ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک قصر قمشه
باغ ویلا عمارت
۱۶

اجاره باغ ویلا

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلا
۱۱

ویلا باغ در آب و هوایی

۲ اتاق، تا ۲۵ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک قصر قمشه
ویلا باغ در آب و هوایی
۱

باغ ویلا شیک استخر اب گرم

۳ اتاق، تا ۱۷ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک قصر قمشه
باغ ویلا شیک استخر اب گرم
۱۳

اجاره باغ ویلا

۲ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک قصر قمشه
اجاره باغ ویلا
۱۳
بعدی

نمایش نقشه