اپارتمان مبله در زرهی شیراز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اپارتمان مبله در زرهی شیراز
۷

اجاره منزل مبله روزانه هفتگی ماهانه قدوسی شرقی

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره منزل مبله روزانه هفتگی ماهانه قدوسی شرقی
۱

واحد مبله در ستارخان

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر ستارخان
واحد مبله در ستارخان
۶

اجاره منزل مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره منزل مبله
۸

منزل مبله ویلایی حیاط دار هتل آپارتمان

۲ اتاق, تا ۹ نفر
نردبان شدهمشاور املاک مشاوره منزل مبله در ستارخان
منزل مبله ویلایی حیاط دار هتل آپارتمان
۲

اجاره ویلایی مبله روزانه و ماهانه تمام نقاط شیراز

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره ویلایی مبله روزانه و ماهانه تمام نقاط شیراز
۲

اجاره آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره آپارتمان مبله
۲۰

اپارتمان مبله خانه مبله سوئیت مبله

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اپارتمان مبله خانه مبله سوئیت مبله
۸

اجاره منزل مبله سوییت مبله اجاره خونه مبله

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره منزل مبله سوییت مبله اجاره خونه مبله
۷

منزل آپارتمان مبله شیک و تمیز قدوسی ستارخان

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
نردبان شدهمشاور حسین پور در ستارخان
منزل آپارتمان مبله شیک و تمیز  قدوسی ستارخان

ویلا املاک مبله سوییت

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شده | فوری در ستارخان
ویلا املاک مبله سوییت
۱۱

منزل مبله ستارخان

۲ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر ستارخان
منزل مبله ستارخان
۶

منزل مبله با تمام امکانات

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر ستارخان
منزل مبله با تمام امکانات
۵

اجاره واحد روزانه هفتگی ماهانه در شیراز

۳ اتاق, تا ۹ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ستارخان

سوییت مبله/منزل مبله/اپارتمان/شیک و تمیز

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهمشاور اقای گودرزی در ستارخان
سوییت مبله/منزل مبله/اپارتمان/شیک و تمیز
۱۶

اجاره روزانه رنت منزل آپارتمان مبله شیک ستارخان

۲ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهمشاور دهقان در ستارخان
اجاره روزانه رنت منزل آپارتمان مبله شیک ستارخان
۲۰

اجاره منزل مبله

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره منزل مبله
۷

اجاره روزانه سوئیت

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره روزانه سوئیت
۵

اجاره منزل/ اپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
۱۵ ساعت پیش در ستارخان
اجاره منزل/ اپارتمان مبله
۸

اجاره منزل روزانه / منزل مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره منزل روزانه / منزل مبله
۴

آپارتمان مبله ستارخان یک خواب شیک

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور اقای گودرزی در ستارخان
آپارتمان مبله ستارخان یک خواب شیک
۶

منزل مبله خانه مسافر روزانه

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور املاک مشاوره مشاور شما محمد در ستارخان
منزل مبله خانه مسافر روزانه
۳

اپارتمان مبله .سوییت .نوساز

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر ستارخان
اپارتمان مبله .سوییت .نوساز
۹

اجاره منزل مبله مرکز شهر شیراز

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ستارخان
اجاره منزل مبله مرکز شهر شیراز
۱۱