اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک سراج شیراز

اجاره مبله سوییت آپارتمان خونه تایمی وروزانه

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره مبله سوییت آپارتمان خونه تایمی وروزانه
۳

منزل مبله سراج باهنر پاسارگاد ویلایی

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله سراج باهنر پاسارگاد ویلایی
۴

اجاره آپارتمان مبله منزل وسوییت سراج باهنر

۲ اتاق، تا ۱۶ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره آپارتمان مبله منزل وسوییت سراج باهنر
۱

آپارتمان مبله صورت تایمی روزانه مناسب تمامی افراد

۲ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله صورت تایمی روزانه مناسب تمامی افراد
۶

سوییت مستقل مبله

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سراج
سوییت مستقل مبله
۴

اجاره منزل مبله مناسب همه افراد

بدون اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله مناسب همه افراد
۱

سوییت شیک

بدون اتاق، تا ۵ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
سوییت شیک
۵

آپارتمان مبله بصورت تایمی،روزانه مناسب تمام افراد

۳ اتاق، تا ۲۲ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله بصورت تایمی،روزانه مناسب تمام افراد
۱۴

اجاره سویت و منزل و اپارتمان مبله

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره سویت و منزل و اپارتمان مبله
۳

آپارتمان سویت مبله بلوار پاسارگادمناسب همه افراد

۳ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان سویت مبله بلوار پاسارگادمناسب همه افراد
۷

منزل مبله اجاره روزانه مرکز شهرمناسب همه افرادسراج

۲ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله اجاره روزانه مرکز شهرمناسب همه افرادسراج
۱

اجاره منزل مبله/سوییت مبله سراج وباهنر

۲ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله/سوییت مبله سراج وباهنر
۵

اجاره منزل مبله در پاییز

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله در پاییز
۳

آپارتمان منازل سویت مبله مناسب تمامی افراد تمیز

۳ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان منازل سویت مبله مناسب تمامی افراد تمیز
۲۰

اجاره منزل مبله و سوییت مبله سراج بلوار پاسارگاد

۲ اتاق، تا ۱۷ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله و سوییت مبله سراج بلوار پاسارگاد
۷

آپارتمان یک خوابه مبله در فرگاز

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان یک خوابه مبله در فرگاز
۴

منزل و آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد سراج

۳ اتاق، تا ۲۵ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل و آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد سراج
۱۴

منزل مبله آپارتمان مبله تمیز بلوار پاسارگاد سراج

۲ اتاق، تا ۲۳ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله آپارتمان مبله تمیز بلوار پاسارگاد سراج
۱۵

منزل مبله سراج پاییز

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله سراج پاییز
۱

آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد مناسب همه افراد و غیر

۲ اتاق، تا ۱۳ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد مناسب همه افراد و غیر
۱

آپارتمان مبله مناسب همه ی افراد بلوار پاسارگاد

۲ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله مناسب همه ی افراد بلوار پاسارگاد
۸

منزل مبله آپارتمان دربست ویلایی سراج باهنر

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله آپارتمان دربست ویلایی سراج باهنر
۳

اجاره خونه مبله سویت منزل تایمی و روزانه

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره خونه مبله سویت منزل تایمی و روزانه
۳

آپارتمان مبله شیک مناسب همه افراد بلوار پاسارگاد

۲ اتاق، تا ۲۱ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله شیک مناسب همه افراد بلوار پاسارگاد
۲۰
بعدی

نمایش نقشه