اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک باهنر شیراز

اجاره سوییت روزانه در بست.

۲ اتاق، تا ۷ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک باهنر
اجاره سوییت روزانه در بست.
۴

اجاره آپارتمان مبله خانه مبله سوییت مبله

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک باهنر
اجاره آپارتمان مبله خانه مبله سوییت مبله
۵

اجاره اپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک باهنر
اجاره اپارتمان مبله
۵

اجاره روزانه و ماهانه

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک باهنر
اجاره روزانه و ماهانه
۷

اجاره منزل مبله

۲ اتاق، تا ۷ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک باهنر
اجاره منزل مبله
۱

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک باهنر
منزل مبله
۲
بعدی

نمایش نقشه