اجاره منزل مبله

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
اجاره منزل مبله
۴

منزل میله.سوییت.خانه مبله.مسافر خانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
منزل میله.سوییت.خانه مبله.مسافر خانه
۳

سوییت مبله اجاره ای روزانه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نیروی انتظامی
سوییت مبله اجاره ای روزانه
۶

اجاره منزل روزانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در شهرک نیروی انتظامی
اجاره منزل روزانه
۶

اجاره سوئیت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک نیروی انتظامی
اجاره سوئیت
۳