اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک ولیعصر شیراز

اجاره واحد مستقل بصورت روزانه

۲ اتاق، تا ۷ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ولیعصر

منزل مبله،خانه مبله،سویت مبله،آپارتمان مبله

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک ولیعصر
منزل مبله،خانه مبله،سویت مبله،آپارتمان مبله
۸

هتل اپارتمان ومنزل مبله در مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک ولیعصر
هتل اپارتمان ومنزل مبله در مرکز شهر
۱۲

منزل مبله تمیز مرتب

۳ اتاق، تا ۳۱ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک ولیعصر
منزل مبله تمیز مرتب
۵
بعدی

نمایش نقشه