خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در تبریز

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ معاوضه با Elx
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ معاوضه با Elx
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
زانتیا مدل۸۶ درحد صفر
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زانتیا مدل۸۶ درحد صفر
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
۴۴۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زانتیا مدل ۸۵
۱۸۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زانتیا مدل ۸۵
خودرو‌ زانتیا مدل ۸۸
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خودرو‌ زانتیا مدل ۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۳۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ قابل معاوضه
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ قابل معاوضه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی