خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در تبریز مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
زانتیا۸۴موتور ۲۰۰۰ درحد
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زانتیا۸۴موتور ۲۰۰۰ درحد
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۴۱۰,۹۰۳ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۵۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
زانتیا مدل ۸۴
۴۵,۸۹۶ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زانتیا مدل ۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
بعدی