خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در تبریز مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
ون نارون سیتروئن 2400cc مدل ۱۳۸۶ صفر صفر
۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ون نارون سیتروئن 2400cc مدل ۱۳۸۶ صفر صفر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
زانتیا مدل۸۶ درحد صفر
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
زانتیا مدل۸۶ درحد صفر
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۳,۳۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
زانتیا
۱ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زانتیا
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
بعدی