خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در تبریز مدل ۲۰۰۳

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
زانتیا تمام فابریک بکر بکر
۸۵,۸۷۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
زانتیا تمام فابریک بکر بکر
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۲
۱۸ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۲۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
زانتیا مدل ۸۲ درحد
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زانتیا مدل ۸۲ درحد
بعدی