خرید و فروش و قیمت خودرو دوو در تبریز مدل ۲۰۰۰

دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۲۵۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۲۲۰,۱۳۲ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۴۱۲,۳۶۵ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دووسیولو مدل ۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
دووسیولو مدل ۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹ دوگانه مایع
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹ دوگانه مایع
دوو ماتیز مدل1379
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو ماتیز مدل1379
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۷۹
بعدی