خرید و فروش و قیمت خودرو دنا معمولی در تبریز مدل ۱۳۹۶

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶خشک نونو
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶خشک نونو
دنا 96 بدون رنگ کروز دار ۱۳۹۶ کارمندی رینگ اسپورت
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا 96 بدون رنگ  کروز دار ۱۳۹۶ کارمندی رینگ اسپورت
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا سفید مدل 96
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا سفید مدل 96
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا تیپ ۲ مدل ۹۶ تمیز و کم کارکرد
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا تیپ ۲ مدل ۹۶ تمیز و کم کارکرد
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا مدل96
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا مدل96
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲مدل ۱۳۹۶
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی تیپ ۲مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ۲ مدل۹۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
دنا معمولی تیپ۲  مدل۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا تیپ دو معمولی ۹۶
۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا تیپ دو معمولی ۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
بعدی