خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تبریز مدل ۱۳۹۹

دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹کم کارکردتحویل اسفند 99
۶,۵۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹کم کارکردتحویل اسفند 99
دنا پلاس توربو دنده ای ۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
دنا پلاس توربو دنده ای ۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس آبی کبود
۴,۶۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی مدل 99. بی رنگ درحدصفر
۳۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش
دنا معمولی مدل 99. بی رنگ درحدصفر
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۳۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۷۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی تیپ ٢ مدل ٩٩
۳,۸۰۰ کیلومتر ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ٢ مدل ٩٩
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹در حد ضفر
۲۱,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹در حد ضفر
بعدی