خرید و فروش و قیمت خودرو فورد در تبریز مدل ۲۰۱۳

فوردتاروس ۲۰۱۳فول
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
فوردتاروس ۲۰۱۳فول
فورد تاروس مدل ۲۰۱۳ SEL فول
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فورد تاروس مدل ۲۰۱۳ SEL فول
فورد، لیمیتید مدل ۲۰۱۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
فورد، لیمیتید مدل ۲۰۱۳
فورد، مدل ۲۰۱۳
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فورد، مدل ۲۰۱۳
فورد ادج، مدل ۲۰۱۳
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فورد ادج، مدل ۲۰۱۳
فورد تاروس مدل ۲۰۱۳ فول کامل
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
فورد تاروس مدل ۲۰۱۳ فول کامل
فورد، مدل ۲۰۱۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
فورد، مدل ۲۰۱۳
فورد fiesta 2013
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
فورد fiesta 2013
فورد ادج ۲۰۱۳ ارس
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
فورد ادج ۲۰۱۳ ارس
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳
فورد،اکسپلور مدل ۲۰۱۳
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
فورد،اکسپلور  مدل ۲۰۱۳
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳
فورد، مدل ۲۰۱۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فورد، مدل ۲۰۱۳
فورد، مدل ۲۰۱۳
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فورد، مدل ۲۰۱۳
فورد ادج دو دیفرانسیل
۲۵,۹۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فورد ادج دو دیفرانسیل
فورد ایج لیمیتید ۲۰۱۳ ارس پلاک
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
فورد ایج لیمیتید ۲۰۱۳ ارس پلاک
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳
فورد، مدل ۲۰۱۳ ادج اسپورت ارس
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فورد، مدل ۲۰۱۳ ادج اسپورت ارس
فورد، ادج اسپورت مدل ۲۰۱۳
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فورد، ادج اسپورت مدل ۲۰۱۳
فورد، اسکیپ مدل ۲۰۱۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
فورد، اسکیپ مدل ۲۰۱۳
فورد تاروس٢٠١٣ ارس
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
فورد تاروس٢٠١٣ ارس
بعدی