خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اپتیما در تبریز مدل ۲۰۱۴

کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۶۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
خودرو اوپتیما مدل ۲۰۱۴
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
خودرو اوپتیما مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴ارس پلاک
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۵۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما ، مدل ۲۰۱۴
۱۰۹,۱۹۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
کیا اپتیما ، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۷۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۹۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما ۲۰۱۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
کیا اپتیما ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴ ارس .gt line
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴ ارس .gt line
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
بعدی