خرید و فروش و قیمت خودرو کیا ریو مونتاژ در تبریز

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، ۱۳۸۸بدون رنگ شبستر
۲۵ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، ۱۳۸۸بدون رنگ شبستر
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
کیا ریو مونتاژ مدل88
۸۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
کیا ریو مونتاژ مدل88
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل آخر ۱۳۸۷
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل آخر  ۱۳۸۷
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۶
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل اخر ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل اخر ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۷
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۲۲۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۹
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
بعدی