خرید و فروش و قیمت خودرو کیا در تبریز مدل ۲۰۱۱

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا سراتو کوپه ۲۰۱۱
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
کیا سراتو کوپه ۲۰۱۱
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا سراتو کوپه 2000cc، مدل ۲۰۱۱
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
کیا سراتو کوپه 2000cc، مدل ۲۰۱۱
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۱۶,۵۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱ معاوضه
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۱ معاوضه
بعدی