خرید و فروش و قیمت خودرو کیا در تبریز مدل ۲۰۱۴

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۶۰ کیلومتر ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما ، مدل ۲۰۱۴
۱۰۹,۱۹۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
کیا اپتیما ، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۷۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2000cc، مدل ۲۰۱۴
۷۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش
کیا اپتیما 2000cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۹۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا کیوریس ارس پلاک
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کیا کیوریس ارس پلاک
کیا اپتیما ۲۰۱۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
کیا اپتیما ۲۰۱۴
اسپورتیج
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴ ارس .gt line
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴ ارس .gt line
اسپورتیج ۲۰۱۴ فول کامل
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
اسپورتیج ۲۰۱۴ فول کامل
کیا اسپورتیج ارس، مدل ۲۰۱۴
۸۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
کیا اسپورتیج ارس، مدل ۲۰۱۴
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴ارس
۱۵۴,۵۰۰ کیلومتر ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
اسپورتیج فول سفید
۱۱۲ کیلومتر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
کیا اپتیما 2400cc، مدل ۲۰۱۴
اپتیما2014 ارس
۵۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
اپتیما2014 ارس
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴ فول کامل اروپا ارس
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴ فول کامل اروپا ارس
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
بعدی