خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان 620 در تبریز مدل ۱۳۹۳

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان ۶۲۰ موتور ۱۸۰۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان ۶۲۰ موتور ۱۸۰۰
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳تلنت فول آپشن
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳تلنت فول آپشن
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان ۶۲۰ ، ۱۸۰۰ سی سی فول
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
لیفان ۶۲۰ ، ۱۸۰۰ سی سی فول
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۴۹,۴۰۷ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳ لیفان lifan 620
۵۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳ لیفان lifan 620
لیفان ۶۲۰ ۱۸۰۰ بدون رنگ ۹۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان ۶۲۰ ۱۸۰۰ بدون رنگ ۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
بعدی