خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان X60 در تبریز مدل ۱۳۹۲

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان x60 بدون رنگ بدون خط وخش کارکردواقعی
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
لیفان x60 بدون رنگ بدون خط وخش کارکردواقعی
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان x60
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان x60
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۳۲ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان x60مدل۹۲
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان x60مدل۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۲۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
بعدی