خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان X60 در تبریز مدل ۱۳۹۴

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
خودروی لیفان ایکس ۶۰ مدل ۹۴ سفید صدفی
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودروی لیفان ایکس ۶۰ مدل ۹۴ سفید صدفی
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴درحدصفر
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴درحدصفر
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴چپ دنده
۱۲۸,۶۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴چپ دنده
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفانX60 بدون رنگ مشکی
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه
لیفانX60 بدون رنگ مشکی
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 چپ دنده بدون رنگ ۹۴
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 چپ دنده بدون رنگ ۹۴
لیفان x60 مدل ۹۴
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
لیفان x60 مدل ۹۴
لیفان x60 مدل ۹۴
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان x۶۰ مدل ۹۴چپ دنده
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان x۶۰ مدل ۹۴چپ دنده
بعدی