خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان در تبریز مدل ۱۳۹۴

لیفان x60
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
لیفان x60
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۲۳ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان x60 تمیز
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
لیفان x60  تمیز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ اوانجر
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ اوانجر
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفانx60 چپ دنده
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
لیفانx60 چپ دنده
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۵۵,۵۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
۱۰۵ کیلومتر ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
خودروی لیفان ایکس ۶۰ مدل ۹۴ سفید صدفی
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
خودروی لیفان ایکس ۶۰ مدل ۹۴ سفید صدفی
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴درحدصفر
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴درحدصفر
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۴
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴چپ دنده
۱۲۸,۶۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴چپ دنده
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
بعدی