خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در تبریز

وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۶,۷۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۱,۲۳۵ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
مزدا دوکابین مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش
مزدا دوکابین مدل ۱۳۸۲
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا 2000، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲۱ ساعت پیش
وانت مزدا 2000، مدل ۱۳۷۸
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۹,۹۹۹ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
وانت پیکان 1600، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
مزدا کارا دوکابین
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مزدا کارا دوکابین
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوزکارخانه مدل ۱۳۷۸
۲۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوزکارخانه مدل ۱۳۷۸
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا کارا تک کابین۲۰۰۰، مدل۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین۲۰۰۰، مدل۱۴۰۱
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۱
بعدی