خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X22 در تبریز مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
x22 اسپرت اکسلنت 97 کم کار
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
x22 اسپرت اکسلنت 97 کم کار
ام‌وی‌ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
خودرو x22.مدل ٩٧ اتومات.در حد صفر
۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خودرو x22.مدل ٩٧ اتومات.در حد صفر
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 مدل ۹۷ درحدصفر
۶۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 مدل ۹۷ درحدصفر
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۱۳۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۶۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای ساده، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای ساده، مدل ۱۳۹۷
ام وی ام (MvM) x22 مدل 97 دنده‌ ای اسپرت لاکچری
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام وی ام (MvM) x22 مدل 97 دنده‌ ای اسپرت لاکچری
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۷
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
بعدی