خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X33 در تبریز مدل ۱۳۹۵

ام‌وی‌ام X33 S ساده، مدل ۱۳۹۵
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X33 S ساده، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
خودرو ام وی ام ایکس ۳۳ اتومات
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۵
ام وی ام ۳۳ مدل ۹۵ بدون رنگ اسپرت
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
ام وی ام ۳۳ مدل ۹۵ بدون رنگ اسپرت
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۵اتومات
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۵اتومات
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام X33 ساده، مدل ۱۳۹۵.
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 ساده، مدل ۱۳۹۵.
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۵
بعدی