خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام در تبریز مدل ۱۳۸۹

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 530،mvm مدل ۱۳۸۹ دوگانه نمایندگی
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
ام‌وی‌ام 530،mvm مدل ۱۳۸۹ دوگانه نمایندگی
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
ام وی ام ۵۳۰
۲,۳۲۷ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
ام وی ام ۵۳۰
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۸۹
بعدی