خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام در تبریز مدل ۱۳۹۲

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲ با اقساط ۴ درصدی
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲ با اقساط ۴ درصدی
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
خودرو ام وی ام ۳۱۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
ام وی ام 315 هاچبک مدل 92
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام وی ام 315 هاچبک مدل 92
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام کم کارکرد ۹۲ سالم فنی به شرط سالم
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام کم کارکرد ۹۲ سالم فنی به شرط سالم
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲ mvm
۱۹۵,۴۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲ mvm
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
۹۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۷ روز پیش
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۲
خودرو ام‌وی‌ام۳۱۵مدل ۹۲سفید
۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خودرو ام‌وی‌ام۳۱۵مدل ۹۲سفید
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
۱۶۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
بعدی