خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام در تبریز مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳
ام وی ام۵۳۰ مدل۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
۹۸,۷۴۶ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
ام وی ام ۱۱۰ ۴ سیلندر
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۱۸ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳بدون رنگ
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳بدون رنگ
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۹۳
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۳
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X33 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک ساده، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 315 هاچبک سفید ۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام 315 هاچبک سفید ۹۳
بعدی