خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پاترول 4 در در تبریز

نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۷
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۶
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۶
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4سیلندر گیربکس 6 دنده مدل ۱۳۷۹
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
نیسان پاترول 4سیلندر گیربکس 6 دنده مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۰
پاترول ۶ سیلندر‌ عتیقه
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۵
۲۴۵,۵۶۶ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۵
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۵
پاترول ۴در۴
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پاترول ۴در۴
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۷
۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۷
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
نیسان پاترول ۶ سیلندر تازه تعمیر
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول ۶ سیلندر تازه تعمیر
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
پاترول ۴ در ۶ سیلندر بدون رنگ
۱۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پاترول ۴ در ۶ سیلندر بدون رنگ
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
۳۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۷
۲۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۸۱
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۵
۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۵
پاترول 4در 4سیلندر مدل 78
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۳۳,۳۳۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
بعدی