خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان در تبریز مدل ۱۹۹۹

نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، در صفر
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، در صفر
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۹
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
پاترول ۴در۴
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پاترول ۴در۴
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
پاترول 4در 4سیلندر مدل 78
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۳۳,۳۳۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
بعدی