خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان در تبریز مدل ۲۰۰۳

نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
ماکسیما مدل۸۲اتومات
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
ماکسیما مدل۸۲اتومات
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل ۱۳۸۲
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۲
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۲
ماکسیما دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ماکسیما دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۲
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
۱۲۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان رونیز، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما وارداتی، مدل ۲۰۰۳
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما وارداتی، مدل ۲۰۰۳
نیسان ماکسیما مدل ۸۲
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مدل ۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۲۰۹ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما وارداتی، مدل ۲۰۰۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما وارداتی، مدل ۲۰۰۳
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۲
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۲۰۰۳ (مدل ۸۲)
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۲۰۰۳ (مدل ۸۲)
بعدی