خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان در تبریز مدل ۲۰۰۹

نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸خوش روخ
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸خوش روخ
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ، مدل ۱۳۸۸
۱۵۷ کیلومتر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ، مدل ۱۳۸۸
نیسان دوگانه سوز کارخانه مدل۸۸
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان دوگانه سوز کارخانه مدل۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۲۱۷,۱۰۶ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
نیسان کمپرسی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت نیسان مدل ۸۸ دوگانه
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸ تناژ پایین
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸ تناژ پایین
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۸
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان پیکاپ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
بعدی