خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان در تبریز مدل ۲۰۱۰

نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
نیسان(کارت سندجرثقیل)
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
خودرو ماکسیما مدل ۸۹
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
خودرو ماکسیما مدل ۸۹
ماکسیما۸۹
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
ماکسیما۸۹
ماکسیما اتوماتیک مدل ۸۹ در حد
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ماکسیما اتوماتیک مدل ۸۹ در حد
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
ماکسیما اتوماتیک مدل ۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ماکسیما اتوماتیک مدل ۸۹
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
۱۱ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۹
امدادخودروجرثقیل یدک کش
۵,۵۵۵ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
امدادخودروجرثقیل یدک کش
نیسان ماکسیما مدل ۱۳۸۹
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان ماکسیما مدل ۱۳۸۹
بعدی