خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
یک ربع پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
خودرو پراید دوگانه کارخانه
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خودرو پراید دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱,۱۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۳۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید SE131 مدل1396بدون رنگ
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید SE131 مدل1396بدون رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه کارخانه
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه کارخانه
پراید 131 دوگانه سوز، مدل83 انژکتور
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل83 انژکتور
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 se دوگانه کارخانه
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 se دوگانه  کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون رنگ و پلمپ
۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون رنگ و پلمپ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید 131
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی