خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز مدل ۱۳۹۲

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۲۵۸,۶۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۲
۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۲
۲۱,۵۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX دوگانه مدل 92
۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 EX دوگانه مدل 92
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید ۹۲،۱۳۱
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید ۹۲،۱۳۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲ در مرند و تبریز
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲  در مرند و تبریز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید ۱۳۱EX فول
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید ۱۳۱EX فول
بعدی