خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز مدل ۱۳۹۳

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳دوگانه کارخانه
۳۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳دوگانه کارخانه
پراید
۲۱۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۰,۸۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل آخر ۱۳۹۳ دوگانه کارخانه
۱۴۶ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل آخر ۱۳۹۳ دوگانه کارخانه
پراید مدل 93دوگانه سوز
۱۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳ تمیز
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳ تمیز
پراید 131، مدل ۱۳۹۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید ۱۳۱ دوگانه کارخانه
۲۵۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
پراید ۱۳۱ دوگانه کارخانه
پراید 131مدل ۱۳۹۳ دوگانه سوز بیرون یورو 4 ‌
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131مدل ۱۳۹۳ دوگانه سوز بیرون یورو 4 ‌
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۳
۳۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه کارخانه مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه کارخانه مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
۲۵۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۲,۷۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
بعدی