خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تبریز مدل ۱۳۸۷

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳,۵۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۲۹۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 مدل ۸۷
۲۳۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 132  مدل ۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۷
۲۴۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل 1383
۳۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل 1383
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
بعدی