خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تبریز مدل ۱۳۸۸

پراید 132 هیدرولیک فرمان
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید 132 هیدرولیک فرمان
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۴۶,۲۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132مدل ۱۳۸۸
۱۹۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 132مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۸
۲۸۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
بعدی